<calendarDesc>

<calendarDesc> (descripción de las calendarios) contiene una descripción de todos los diferentes calendarios usados en un manuscrito. [2.4 The Profile Description 2.4.5 Calendar Description]
Móduloheader — The TEI Header
Atributosatt.global (@xml:id, @n, @xml:lang, @xml:base, @xml:space) (att.global.rendition (@rend, @style, @rendition)) (att.global.linking (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select)) (att.global.analytic (@ana)) (att.global.facs (@facs)) (att.global.change (@change)) (att.global.responsibility (@cert, @resp)) (att.global.source (@source))
Miembro de
Contenido en
header: profileDesc
Puede contener
header: calendar
Nota

In the first example above, calendars and short codes for xml:ids are from W3 guidelines at http://www.w3.org/TR/xpath-functions-11/#lang-cal-country

Ejemplo
<calendarDesc>
 <calendar xml:id="cal_AD">
  <p>Anno Domini (Christian Era)</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_AH">
  <p>Anno Hegirae (Muhammedan Era)</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_AME">
  <p>Mauludi Era (solar years since Mohammed's birth)</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_AM">
  <p>Anno Mundi (Jewish Calendar)</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_AP">
  <p>Anno Persici</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_AS">
  <p>Aji Saka Era (Java)</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_BE">
  <p>Buddhist Era</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_CB">
  <p>Cooch Behar Era</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_CE">
  <p>Common Era</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_CL">
  <p>Chinese Lunar Era</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_CS">
  <p>Chula Sakarat Era</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_EE">
  <p>Ethiopian Era</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_FE">
  <p>Fasli Era</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_ISO">
  <p>ISO 8601 calendar</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_JE">
  <p>Japanese Calendar</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_KE">
  <p>Khalsa Era (Sikh calendar)</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_KY">
  <p>Kali Yuga</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_ME">
  <p>Malabar Era</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_MS">
  <p>Monarchic Solar Era</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_NS">
  <p>Nepal Samwat Era</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_OS">
  <p>Old Style (Julian Calendar)</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_RS">
  <p>Rattanakosin (Bangkok) Era</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_SE">
  <p>Saka Era</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_SH">
  <p>Mohammedan Solar Era (Iran)</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_SS">
  <p>Saka Samvat</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_TE">
  <p>Tripurabda Era</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_VE">
  <p>Vikrama Era</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_VS">
  <p>Vikrama Samvat Era</p>
 </calendar>
</calendarDesc>
Ejemplo
<calendarDesc>
 <calendar xml:id="cal_Gregorian">
  <p>Gregorian calendar</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_Julian">
  <p>Julian calendar</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_Islamic">
  <p>Islamic or Muslim (hijri) lunar calendar</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_Hebrew">
  <p>Hebrew or Jewish lunisolar calendar</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_Revolutionary">
  <p>French Revolutionary calendar</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_Iranian">
  <p>Iranian or Persian (Jalaali) solar calendar</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_Coptic">
  <p>Coptic or Alexandrian calendar</p>
 </calendar>
 <calendar xml:id="cal_Chinese">
  <p>Chinese lunisolar calendar</p>
 </calendar>
</calendarDesc>
Ejemplo
<calendarDesc>
 <calendar xml:id="cal_Egyptian"
  target="http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_calendar">

  <p>Egyptian calendar (as defined by Wikipedia)</p>
 </calendar>
</calendarDesc>
Content model
<content>
 <elementRef key="calendarminOccurs="1"
  maxOccurs="unbounded"/>

</content>
Declaración
<rng:element name="calendarDesc">
 <rng:ref name="att.global.attributes"/>
 <rng:ref name="att.global.rendition.attributes"/>
 <rng:ref name="att.global.linking.attributes"/>
 <rng:ref name="att.global.analytic.attributes"/>
 <rng:ref name="att.global.facs.attributes"/>
 <rng:ref name="att.global.change.attributes"/>
 <rng:ref name="att.global.responsibility.attributes"/>
 <rng:ref name="att.global.source.attributes"/>
 <rng:oneOrMore>
  <rng:ref name="calendar"/>
 </rng:oneOrMore>
</rng:element>
element calendarDesc
{
   att.global.attributes,
   att.global.rendition.attributes,
   att.global.linking.attributes,
   att.global.analytic.attributes,
   att.global.facs.attributes,
   att.global.change.attributes,
   att.global.responsibility.attributes,
   att.global.source.attributes,
   calendar+
}