data.probability

data.probability define la gama de valores de atributos que exprimen un grado de probabilida.d
DeprecatedThis feature will be withdrawn after 2018-10-01
Módulotei — The TEI Infrastructure
Usado por
Declaración
<rng:define name="data.probability">
 <rng:data type="double">
  <rng:param name="minInclusive">0</rng:param>
  <rng:param name="maxInclusive">1</rng:param>
 </rng:data>
</rng:define>
data.probability = xsd:double { minInclusive = "0" maxInclusive = "1" }