teidata.name

teidata.name define la gama de valores de atributos expresados como identificador o un nombre en XML.
Módulotei — The TEI Infrastructure
Usado por
att gi
Clase:
Elemento:
Content model
<content>
 <dataRef name="Name"/>
</content>
Declaración
<rng:define name="teidata.name">
 <rng:data type="Name"/>
</rng:define>
teidata.name = xsd:Name