teidata.probability

teidata.probability define la gama de valores de atributos que exprimen un grado de probabilida.d
Módulotei — The TEI Infrastructure
Usado por
teidata.probCert
Clase:
Elemento:
Content model
<content>
 <dataRef name="double"/>
</content>
Declaración
<rng:define name="teidata.probability">
 <rng:data type="double"/>
</rng:define>
teidata.probability = xsd:double